Femme fatales of english literature essay

In the simple quote above, Ms. Jane Billinghurst, author of "Temptress", provides explanation of the femme fatale by way of metaphor, likening the way in which the Venus flytrap, or Dionaea muscipula, succeeds in obtaining its next meal by way of temptation to the likeness of the femme fatale, using temptation to secure her victims, thus leading to unescapable doom Venus's fly-trap 1. This symbolic figure exists in numerous varying forms and can be found in virtually every society or culture throughout history.

Femme fatales of english literature essay

Looper Ook op televisie blijft neo noir het goed doen. Niettegenstaande er tegen een einde kwam aan de klassieke film noir-periode, blijft deze stijl van filmen dus nog steeds een grote invloed uitoefenen op de hedendaagse filmproductie.

De stijl van films noirs leent zich goed tot parodie. Pas toen na de Tweede Wereldoorlog en na het einde van de censuur door de Duitse bezetters de Franse filmrecensenten de Amerikaanse films te zien kregen die in de oorlog gemaakt waren, ontstond het idee dat het hier om een aparte groep films ging.

De discussie of film noir als genre dan wel als stijl moet worden beschouwd, is nog steeds gaande. In verscheen in het Brits tijdschrift Cinema bijvoorbeeld een artikel van Raymond Durgnat met de titel "Paint it Black: Hij was van oordeel dat film noir geen genre was zoals de western of de gangsterfilmmaar kwam niet veel verder dan de vaststelling dat deze films bepaald werden door motief en sfeer motif and tone.

Ook Paul Schrader kwam tot de conclusie dat het niet om een genre ging. Paul Kerr [6] verdedigt ook de genre-visie en wijst erop dat een van de opvallendste kenmerken van de stijl, de low-keybelichtingeigenlijk uit nood ontstaan is door een gebrek aan budget voor deze B-films. Hoe dan ook, film noir leende in de jaren veertig elementen uit misdaad - detective - en mysterygenres.

Wereldbeeld en sfeer[ bewerken ] Film noir wordt vaak beschreven als in wezen pessimistisch. De noir-verhalen gaan immers typisch over mensen die gevangen zitten in ongewenste situaties, en die strijdend tegen het willekeurige en onverschillige lot ten onder gaan.

Main Psychopathy Reference List

Deze films worden gezien als de afbeelding van een wereld die inherent corrupt is. De klassieke film noir wordt vaak in verband gebracht met de Amerikaanse maatschappij van de periode waarin deze films ontstonden. Zij reflecteren het gevoel van angst en vervreemding in de nasleep van de Tweede Wereldoorlog.

Femme fatales of english literature essay

Van films noirs uit de jaren vijftig zoals Kiss Me Deadly, die verschenen op het hoogtepunt van de Rode Angstwordt ook gezegd dat zij de culturele paranoia weergeven.

Volgens sommige filmcritici, zoals Paul Schrader in zijn essay uitwordt film noir zelfs hoofdzakelijk gedefinieerd door de sfeer. Bijgevolg moesten filmmakers er in die periode op toezien dat in hun verhaal standvastigheid en deugd werden beloond en zondaars hun terechte straf kregen.

Heel wat van de latere films noirs lappen dergelijke conventies echter aan hun laars, en in films als Chinatown bijvoorbeeld kan de misdaad wel triomferen.

Thematiek[ bewerken ] Poster voor de film Detourgeregisseerd door Edgar G. Heel vaak draait het verhaal in een film noir rond een cynisch, hardvochtig, gedesillusioneerd mannelijk personage, vertolkt door acteurs als Robert MitchumFred MacMurray en Humphrey Bogart.

De protagonist wordt typisch geconfronteerd met een mooie, maar promiscueamorele, dubbelspel spelende en verleidelijke femme fatalevertolkt door bijvoorbeeld Mary AstorVeronica LakeJane GreerBarbara Stanwyck of Lana Turner.

Zij maakt gebruik van haar vrouwelijke listen en seksualiteit om hem zodanig te manipuleren dat hij uiteindelijk bijvoorbeeld een moord in de schoenen geschoven krijgt. Het is geen fraai beeld dat film noir van de vrouw schetst als onafhankelijk, manipulerend roofdier.

Why choose us?

Zo zijn er nog heel wat traditionele waarden die in deze films worden ondergraven. Niet alleen het kerngezin ligt onder vuur bij film noir, maar ook heel wat andere sociale instituten. Het strafrechtelijk systeem wordt als incompetent voorgesteld, de politie als corrupt, en zelfs de federale overheid is in film noir een bedreigend instituut.

Heel wat titels van films noirs verwijzen trouwens al naar deze donkere toon en inhoud: In het algemeen gaat film noir in tegen de door mainstream -Hollywoodproducties gekoesterde familiewaarden en geeft daar in de periode van de Koude Oorlog pessimisme en scepticisme voor in de plaats.

Toch zijn er voorbeelden van films noirs die eindigen zoals het conventionele Hollywood-melodrama. De held en zijn beminde slagen er dan in om alle obstakels te overwinnen, hun relatie te redden, en te ontsnappen uit de noir-wereld, waarna hen een gelukkig huwelijk en gezinsleven wacht.

Geen enkele van de hieronder genoemde kenmerken zoals belichting, camerahoek en perspectief behoort echter uitsluitend toe aan de film noir.

Vroegere filmmakers, met name van de expressionistische filmmaakten eveneens gebruik van bijvoorbeeld sterke contrasten en vreemde kadreringen. In de film noir-cyclus leidt het gebruik van deze elementen echter tot een opvallend consistente visuele stijl met volgende kenmerken: Archetypische personages[ bewerken ] Barbara Stanwyck in Double Indemnity Een filmisch archetype is een personage, plaats of ding, dat herhaaldelijk voorkomt in films met een bepaalde stijl of karakterisering.

Archetypes die vaak geassocieerd worden met film noir zijn de femme fatale en de hard-boiled detective. Daarnaast kan ook de hele setting van een film noir als archetypisch worden gezien: De rolmodellen die film noir de kijker voorschotelt de stoere man, de verleidelijke vrouw krijgen nogal wat kritiek van sommige filmcritici zoals Janey Place.

Aan de andere kant, zo stelt ze, laat film noir ook sterke, actieve en intelligente vrouwen zien. De hard-boiled detective[ bewerken ] De meestal mannelijke protagonist van een film noir is eerder een antiheld.

Hij lijkt niet op de typische held die in andere films wordt opgevoerd, maar precies door zijn gebreken kan het publiek zich met hem identificeren.

Femme fatales of english literature essay

Vaak houdt het personage er een dubbelzinnige moraal op na en ontbeert het heldhaftige eigenschappen als moed, eerlijkheid of edelmoedigheid. Hij kan hard, maar toch sympathiek zijn, en zwakheden vertonen.

Hard-boiled detectives en andere cynische avonturiers zijn literaire personages die opduiken in verhalen van Dashiell Hammett, Raymond Chandler en Ernest Hemingway.Femme Fatales of English Literature Essays: Over , Femme Fatales of English Literature Essays, Femme Fatales of English Literature Term Papers, Femme Fatales of English Literature Research Paper, Book Reports.

ESSAYS, term and research papers available for UNLIMITED access. Femme Fatales of English Literature The femme fatale, a seductive woman who entices men into perilous and compromising positions by way of charisma and mystery, is a classic, and often enthralling, character who can be found in many sources of literature and mythology of various origins and .

Scène uit The Big Combo () met low-keybelichting en sterke contrasten.

Download-Theses

The HyperTexts English Poetry Timeline and Chronology English Literature Timeline and Chronology World Literature Timeline and Chronology This is a timeline of English poetry and literature, from the earliest Celtic, Gaelic, Druidic, Anglo-Roman, Anglo-Saxon and Anglo-Norman works, to the present day.

Sample essay topic, essay writing: Femme Fatales Of English Literature - words. The femme fatale, a seductive woman who entices men into perilous and compromising positions by way of charisma and mystery, is a classic, and often enthralling, character who can be found in many sources of literature and mythology of various origins and eras ("Femme Fatale" 1)."If the goddess of virtue is a.

Femme Fatales of English Literature. The femme fatale, a seductive woman who entices men into perilous and compromising positions by way of charisma and mystery, is a classic, and often enthralling, character who can be found in many sources of literature and mythology of various origins and eras ("Femme Fatale" 1)."If the goddess of virtue is a lily and the vamp is an overripe red rose, the.

8 Creative Interpretations of Groundhog Day | Mental Floss